Chroniczne picie alkoholu – czy to uzależnienie?

Uzależnienie od alkoholu jest tematem społecznym oraz wyraża się zaburzeniami które polegają na utracie panowania nad dozą przyjmowanego alkoholu, a w związku z tym nad swoim życiem. Czerpią z niego osoby w rozmaitym wieku, w podobny sposób kobiety, jak i mężczyźni. Rozpoczyna się od picia dla przyjemności, aż do chwili, kiedy jednostka pojmuje, iż łagodzi […]

Read More →
Bariery do wykonywania niektórych zawodów

Aby prawidłowo praktykować jakąkolwiek robotę przydatna jest nam do tego właściwa wiedza oraz zdolności. To bezdyskusyjna podstawa, bez jakiej nie sposób wyobrazić sobie wypełnianie którejkolwiek więcej trudnej roboty nie licząc tych najłatwiejszych, oczekujących wyłącznie rzeczywistej tężyzny fizycznej. Im praca jest bardziej złożona, tym wykształcenie i doświadczenie winny być większe, bo i sumienność jest najczęściej wyższa. […]

Read More →