Kilka ciekawostek dotyczących prawa jazdy.

Na kurs prawa jazdy Kraków wolno zarejestrować się w tej chwili na trzy miesiące przed zakończeniem osiemnastego roku życia. OSK Kraków, czyli Ośrodek Szkolenia Kierowców Kraków proponuje naukę jazdy Kraków w aspekcie wszelkich kategorii – w zależności od ściśle wyznaczonego zakresu działalności danego ośrodka. Niektórzy ponieważ mają w swojej propozycji wyłącznie prawko kategorii B, bo […]

Read More →