Co warto znać w kwestii no go zones.

Co warto znać w kwestii no go zones.

5 kwietnia 2017 0 przez Gargamel115

Mnóstwo ostatnimi czasy w naszym kraju mówi się o napływie pracowników zza wschodniej granicy. Jak to w tego typu przypadkach bywa, fakt przypływu tak dużej, cudzoziemskiej narodowościowo grupy ludzi budzi kontrowersje a także ekstremalne emocje pośród obywateli. Niektórzy biorą w opiekę ludność napływową, pozostali tymczasem wytykają oraz wyolbrzymiają niebezpieczeństwa jakie mogą z tego powodu następować.

praca w Holandii

Pierwsza grupa argumentuje swoją akceptację tym, iż gdyby nie imigracja to brakowało by w Polsce dłoni do pracy. Ich przeciwnicy odpowiadają im argumentem, że dłoni do pracy co prawda brakuje, lecz z powodu ogromnej emigracji sporej grupy młodych Polaków na zachód, i to im głównie trzeba zbudować poczciwe warunki egzystowania, po to aby zdecydowali się na powrót do ojczyzny. Opisują również zagrożenia, jakie mogą płynąć z nagromadzenia nazbyt dużej grupy zagranicznych kulturowo osób na małym terytorium. Za przykład podają tutaj getta oraz określane mianem „no go zones” obszary, które utworzyły się w państwach, do których przybyło wielu imigrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich.

Praca w Holandii

Jednak trafiają oni na riposte w postaci Polaków za granicą, którzy także tysiącami wyemigrowali za pracą i zaprzyjaźniają się z lokalną ludnością nie tworząc dużych kłopotów. Praca w Holandii była idealnym miejscem wyjazdu znacznej ilości mieszkańców naszego kraju, a większość z nich nie planuje w najbliższym czasie wrócić do Polski. Tworzy to pewien paradoks, ponieważ opuszczone przez nich stanowiska pracy wypełniają Ukraińcy, a mieszkania w których kiedyś mieszkali są w dużych ilościach podnajmowane przyjezdnym zza Buga.

praca w Holandii

Trend ten jest znacznie bardziej widoczny i istnieją już rejony, w których obecnie imigranci z Ukrainy tworzą już nawet jedną trzecią społeczności. Jakie będę tego konsekwencje w późniejszym czasie póki co trudno przewidzieć, lecz debata na ten temat rozgorzała już na dobre i szybko się nie przerwie.