Fundusze zamknięte

Fundusze zamknięte

20 stycznia 2023 Wyłączono przez Gargamel115

Fundusze zamknięte są jedną z możliwości zbiorowego pomnażania kapitału bez posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. W ostatnich latach nastąpił rozwój w ofercie funduszy zamkniętych, w uwagi na fakt, że stają się coraz bardziej popularną opcją pośród inwestorów. 

Fundusz Inwestycyjny otwarty a zamknięty

Podczas dokonywania porównania powyższych rodzajów funduszy inwestycyjnych, można dostrzec, że fundusze zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne w ilościach określonych każdorazowo warunkami emisji ogranicza liczbę uczestników, którzy mogą przystąpić do tego funduszu. W funduszach zamkniętych certyfikaty inwestycyjne są również papierami wartościowymi. Podobnie jak akcje są niepodzielne i stają się przedmiotem wtórnego obrotu. 

Jak można spieniężyć inwestycję w funduszach zamkniętych?

Statut funduszu zawiera potrzebne informacje dotyczące możliwości wycofania się z funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Umożliwi to spieniężenie inwestycji. W niektórych FIZ należy po prostu złożyć żądanie wykupu, a w innych przypadkach potrzebna jest realizacja spełnienia dodatkowych warunków takich jak np. zgoda zgromadzenia inwestorów. Statut może dodatkowo ustanawiać wykup automatyczny albo zastrzec, iż inwestor nie będzie miał w ogóle możliwości wykupu. 

Fundusze zamknięte

Co warto zapamiętać o funduszu zamkniętym?

Najważniejszą kwestią jest fakt, że jest to produkt przeznaczony dla osób, które są nastawione na większe ryzyko inwestycyjne. Przeprowadzane strategie są znacznie bardziej odważne i elastyczne, ale w przypadku funduszy inwestycyjnych nigdy nie powinno nastawiać się na gwarancję zysku. 

W celu zaczerpnięcia więcej informacji wejdź na https://phinance.pl/