Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

31 stycznia 2023 0 przez Gargamel115

Jednym z wyodrębnionym w systemie prawnym działem ubezpieczeń gospodarczych jest ubezpieczenie majątkowe. Odnosi się głównie do mienia, czyli własności i innym praw majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej (OC). Celem powyższego rodzaju ubezpieczenia jest zrekompensowanie finansowe szkód, które powstały na skutek określonych zdarzeń. Podmiotem jest zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a przedmiot stanowią prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. 

Co wchodzi w skład ubezpieczenia majątkowego?

Warto podkreślić, iż ubezpieczenie majątkowe jest wyraźnie odseparowane od ubezpieczenia osobowego. Wśród polis majątkowych można wyróżnić polisę turystyczną, komunikacyjną i mieszkaniową. Należy podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, nie wszystkie mieszkania czy domy można objąć ochroną. Problem z wypłatą odszkodowania może wystąpić w momencie, kiedy nieruchomość nie jest trwale zamieszkana lub zbudowana jest z materiałów łatwopalnych, a także, gdy nieruchomość przeznaczona jest do rozbiórki albo niezdatna do zamieszkania. Ciekawym faktem jest to, że polisa mieszkaniowa obejmuje również pomieszczenia przynależne, czyli np. piwnica i budynki znajdujące się na posesji.

Ubezpieczenie majątkowe – z czego jest złożone?

Ubezpieczenie nieruchomości może składać się z kilku elementów. Należą do nich: przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ochrony, który stwarza ochronę przed zdarzeniami losowymi, do których należą m.in. pożar, powódź czy uderzenie pioruna oraz przed działalnością osób trzecich. Sumę ubezpieczenia należy rozumieć jako górną granicę odszkodowania. Ubezpieczenie majątkowe zawiera dodatkowo kwestię wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Ustalane są również limity odpowiedzialności.

Ubezpieczenie majątkowe

Od czego jest zależna cena ubezpieczenia majątkowego?

Największą rolę podczas ustalania ceny polisy mieszkaniowej stanowi wartość nieruchomości wraz z zakresem ochrony. Ważnym znaczeniem są kwestie takie jak: historia ubezpieczenia i liczba szkód z kilku ostatnich lat, rodzaj budownictwa i kondygnacji, a także lokalizacja z kwestiami formalnymi i prawnymi oraz liczba i wiek lokatorów, zabezpieczenie własne ze stopniem palności konstrukcji i poszycia dachowego. 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia majątkowego?

Podstawowym podziałem jest podział na prywatne i firmowe. Ubezpieczenie majątkowe dla przedsiębiorstw może obejmować nieruchomości, samochód firmowy, a także mienie ruchome. 

Po więcej informacji wejdź na https://phinance.pl/