Zakładanie spółek

Zakładanie spółek

1 grudnia 2022 Wyłączono przez Gargamel115

Działalność gospodarczą można prowadzić na różne sposoby. Jedną z dostępnych opcji jest zakładanie spółek. Ich popularność wynika z faktu, że posiadają one odrębną osobowość prawną, a ich wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za jej zobowiązania. Jak wygląda proces zakładanie spółek oraz jakie rodzaje spółek można wyodrębnić?

Uruchomienie spółki krok po kroku

Jeżeli ma się w głowie zakładanie spółek, wówczas należy zacząć od przygotowania umowy. Niezbędne jest, aby dokument był w formie aktu notarialnego. Poprawnie sporządzona umowa musi zawierać w sobie informacje o lokalizacji spółki, wysokości kapitału, ilości wspólników i ich udziałach wniesionych do tej formacji prawnej oraz o samym przedmiocie działalności. Po zawarciu umowy należy rozpocząć proces ubiegania się o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zanim tak się stanie, formacja prawna jest określana jako organizacja. Nie może jednak być w tym stanie przejściowym dłużej niż pół roku. W przeciwnym razie zakładanie spółek nie dochodzi do skutku, bowiem umowa musi zostać unieważniona i rozwiązana.

zakładanie spółek

Rodzaje spółek

Decydując się na zakładanie spółek, należy podjąć decyzję o tym, jaki jej rodzaj jest dla nas interesujący. Spółki można podzielić na osobowe i kapitałowe. Do osobowych zalicza się spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe zaś to wszystkie pozostałe formy spółek, a więc spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także proste spółki akcyjne. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi prawami i obowiązkami, dlatego przed podjęciem decyzji o rodzaju spółki, jaką chce się założyć, warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat ich odmian.

Przeczytaj więcej na ten temat na stronie: https://cksk.pl/zakladanie-spolek/!