Jakie narzędzia ogrodnicze warto mieć w swoim zestawie wiosną?

16 czerwca 2023 Wyłączono przez Gargamel115

Jakie narzędzia ogrodnicze warto mieć w swoim zestawie wiosną?

Łopata

Łopata to podstawowe narzędzie, które powinien posiadać każdy ogrodnik. Łopata jest niezbędna do prac ziemnych, takich jak kopanie rowów, wykopywanie dziur i przesadzanie roślin. Wybierając łopatę, warto zwrócić uwagę na jej materiał i kształt. Najlepsze są łopaty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, ponieważ są one trwałe i odporne na rdzewienie. Kształt łopaty powinien być dopasowany do rodzaju pracy, jaką będziemy wykonywać.

Jeśli planujesz dużo prac ziemnych, lepiej wybrać łopatę o szerokim ostrzu i grubej rączce. Jeśli chcesz usunąć chwasty lub przesadzić małe rośliny, lepiej postawić na łopatkę o cienkim ostrzu i długiej rączce. Warto też zainwestować w łopatkę składaną – bardzo praktyczne narzędzie, które można schować do torby lub plecaka.

Grabie

Grabie to kolejne niezbędne narzędzie ogrodnicze. Służy ono do grabienia liści i trawy oraz usuwania chwastów. Grabie maja również inne zastosowania – można nimi np. rozluźniać glebę lub usuwać stare warstwy mulczujace. Przy wyborze grabia warto zwrócić uwagę na jego materiał i kształt.

Najlepsze są grabie wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium – są one trwałe i odporne na rdzewienie. Kształt grabia powinien być dopasowany do rodzaju pracy, jaką będziemy wykonywać. Jeśli planujesz dużo grabienia liści lub trawy, lepiej postawić na grabie o szerokim ostrzu i grubej rączce. Jeśli chcesz usunąć chwasty lub rozluźnić glebę, lepiej wybrać grabie o cienkim ostrzu i długiej rączce.

Nożyce do gałezi

Nożyce do gałezi to idealne narzedzie do ciêcia ga³êzi drzew i krzaczorów. No¿yce te maja specjalnie zaprojektowane ostrza, aby umo¿liwiæ precyzyjne ciêcie bez uszkodzenia ga³êzi. Przy wyborze no¿yc warto zwróciæ uwage na ich materiał i rozmiar.

Najlepsze s¹ no¿yce wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium – s¹ one trwa³e i odporne na rdzewienie. Rozmiar no¿yc powinien byæ dopasowany do rodzai pracy, jak¹ bêdziemy wykonywaæ. Je¶li planujesz du¿o ciêcia ga³êzi drabiny lub ¿ywop³otu, lepiej postawiæ na no¿yce o d³ugim ostrzu i grubej rêkoje¶ci. Je¶li chcesz skróciæ mniejsze ga³êzie lub ¿ywe ¿erdki, lepiej wybraæ no¿yce o krótszych ostrzaach i cienszej rêkoje¶ci.